Usługi – prawy panel

W ramach naszych usług oferujemy w sposób profesjonalny:

  • opiekę pielęgnacyjną
  • usługi pielęgniarskie
  • pomoc domową (zakupy, utrzymanie czystości i porządku)
  • przygotowanie i podanie posiłków
  • podanie zleconych leków
  • czytanie prasy i książek
  • dotrzymywanie towarzystwa podczas spacerów, wyjść do teatru, kina itd.
  • organizowanie spotkań towarzyskich
  • pomoc w dotarciu do lekarza, apteki, urzędów itd.